माहिती तंत्रज्ञान (I.T.)विषय

कनिष्ठ  महाविद्यालय मध्ये सुरू असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (I.T.)विषय  संबंधी माहिती येथे भरावी.